• Bahasa Melayu
  • English

PENGUMUMAN SUSULAN ARAHAN KERAJAAN YANG MEWARTAKAN TOTAL LOCKDOWN FASA PERTAMA DI SELURUH NEGARA 1 - 14 JUN 2021 WAKTU OPERASI : 8.00 PAGI - 5.00 PTG PELANGGAN INSTITUT TANAH DAN UKUR NEGARA (INSTUN) ADALAH DIMOHON UNTUK BERURUSAN SECARA DALAM TALIAN MELALUI NOMBOR-NOMBOR BERIKUT : 1. NOREHAN BINTI OMAR 0192041601 PENGARAH 2. MOHD RIDZUAN BIN MOHD MAHYUDIN 0135154543 PENDAFTAR 3. AMINUDIN BIN RAMLI 0133887989 KESELAMATAN 4. ABDUL RASHID BIN OMAR 0196694245 PERHUBUNGAN AWAM 5. AHMAD KAMAL IHSAN BIN ANUAR 0132965607 KEWANGAN 6. ZULHASMI BIN MOHAMAD 0134219771 KETUA BAHAGIAN PENGURUSAN DAN PERUNDANGAN TANAH 7. ABDUL MALEK BIN ABDULLAH 0135998947 UNIT LATIHAN PENGURUSAN DAN PERUNDANGAN TANAH 8. GANESH BABU DEVAR A/L KUPPAN 0125125664 KETUA BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN 9. SR AHMAD AZMI BIN HASHIM 0124519871 KETUA BAHAGIAN UKUR DAN PEMETAAN 10. SR NOR MAHANI BINTI IBRAHIM 0136654787 UNIT LATIHAN UKUR DAN PEMETAAN 11. MURAD BIN ISA 0122639071 KETUA BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT 12. NORIZAN BINTI AMRAN 0162540655 UNIT LATIHAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

Prestasi Piagam Pelanggan Bagi Bulan Januari 2021

Januari 2021
Perkhidmatan

Janji

Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan

Melebihi Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan

Jumlah Perkhidmatan

Jumlah

%

Jumlah

%


(Jumlah perkhidmatan disampaikan yang menepati tempoh/standard yang ditetapkan)


(Peratus perkhidmatan disampaikan yang menepati tempoh/standard yang ditetapkan)


(Jumlah perkhidmatan disampaikan yang melebihi tempoh/standard yang ditetapkan)


(Peratus perkhidmatan disampaikan yang melebihi tempoh/standard yang ditetapkan)

Pengurusan Latihani.     Membangun dan menambahbaik modul/ kurikulum kursus sekurang-kurangnya sekali  dalam setahun

Satu (1) bengkel modul telah diadakan pada 25-27 Ogos 2020 untuk kursus-kursus latihan yang akan diadakan pada tahun 2021.

100%00Bagi tahun 2021, sebanyak 142 program latihan telah dirancang.
ii.    Mengedarkan Buku Program INSTUN kepada pelanggan sebelum 15 Disember pada setiap tahunSebanyak 500 Buku Program Latihan untuk tahun 2021 telah diedarkan kepada pelanggan pada 14 Disember 2020.100%001 kali
iii.   Mengedar surat pelawaan kursus kepada pelanggan/ peserta selewat-lewatnya 3 minggu sebelum tarikh kursusSemua surat diberi kepada peserta pelbagai kursus dalam tempoh tiga (3) minggu sebelum tarikh kursus.100%00Semua surat pelawaan bagi mengikuti program/kursus dibuat secara edaran manual, laman web dan eSPEK selewat-lewatnya 3 minggu sebelum tarikh kursus.
iv.   Memaklumkan peserta kursus mengenai pembatalan kursus selewatnya-lewatnya 1 (satu) minggu sebelum tarikh kursusSemua makluman pembatalan dilakukan dalam tempoh 1 minggu sebelum tarikh kursus.100%00Tiada kursus dibatalkan pada bulan Januari 2021
v.    Melaksanakan tidak kurang daripada 90% program latihan yang dirancang setiap tahun

5 kursus telah dijalankan secara dalam talian

 

100 %00

0 kursus secara bersemuka (sehingga 31 Januari 2021) daripada 118 kursus yang dirancang telah dijalankan seperti berikut:

·        0 kursus BPPT

·        0 kursus BUP

·        0 kursus BTM

·        0 kursus UMUM

5 kursus secara dalam talian (sehingga 31 Januari 2021) daripada 24 kursus yang telah dirancang telah dijalankan seperti berikut:

·        3 kursus BPPT

·        2 kursus BUP

·        0 kursus BTM

.        0 kursus UMUM .

vi.   Memastikan kursus tidak dirancang (ad-hoc) yang diadakan setiap tahun tidak melebihi 10% dari program latihan yang dirancang setiap tahun0 kursus secara dalam talian yang tidak dirancang dilakukan sehingga 28 Februari 2021.0%00%

Tiada kursus tidak dirancang dijalankan pada bulan Januari 2021.

Pengurusan Aduanvii.   Memberi maklum balas kepada setiap aduan dan pertanyaan dalam tempoh selewat-lewatnya (1) hari.  Tiada aduan diterima.100%00Tiada aduan diterima secara e-mel dan telah diselesaikan dalam tempoh 24 jam.
Pembayaran Bilviii.  Menyelesaikan bil-bil bayaran selewat-lewatnya 14 hari

17 bil-bil diselesaikan dalam tempoh 14 hari.

100%00%Sebanyak 17 bil/invois berjumlah RM24,416.42 telah diproses kurang dari 14 hari bagi tempoh Januari 2021.
Perpustakaanix.     Menyediakan khidmat perpustakaan setiap hari bekerja mulai 8.30 pagi hingga 5.00 petang dan dilanjutkan sehingga pukul 7.00 malam bagi hari yang terdapat program kursus di kampus INSTUN.Dilakukan dan berterusan.100%00Sebanyak 12 naskhah buku  telah dipinjam oleh kakitangan INSTUN dan bilangan pengguna adalah seramai 432 orang masa yang sama..
Skip to content