• Bahasa Melayu
  • English

peta hubungi maklumbalas faq
Search
Instun-logo

Prestasi Piagam Pelanggan Bagi Bulan Januari 2022

Januari 2022

Perkhidmatan

Janji

Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan

Melebihi Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan

Jumlah Perkhidmatan

Jumlah

%

Jumlah

%

 

(Jumlah perkhidmatan disampaikan yang menepati tempoh/standard yang ditetapkan)

 

(Peratus perkhidmatan disampaikan yang menepati tempoh/standard yang ditetapkan)

 

(Jumlah perkhidmatan disampaikan yang melebihi tempoh/standard yang ditetapkan)

 

(Peratus perkhidmatan disampaikan yang melebihi tempoh/standard yang ditetapkan)

Pengurusan Latihani.     Membangun dan menambahbaik modul/ kurikulum kursus sekurang-kurangnya sekali dalam setahunSatu (1) bengkel modul akan diadakan pada 20 – 22 Julai 2022 untuk kursus-kursus latihan yang akan diadakan pada tahun 2023.100%00Bagi tahun 2021, sebanyak 143 program latihan yang telah dirancang melalui bengkel modul telah berjaya dilaksanakan.
ii.    Mengedarkan Buku Program INSTUN kepada pelanggan sebelum 15 Disember pada setiap tahunSebanyak 300 buah Buku Program Latihan untuk tahun 2023 telah dirancang untuk diedarkan kepada pelanggan selewat-lewatnya 14 Disember 2022.100%00Sebanyak 215 buah Buku Program Latihan untuk tahun 2022 yang dirancang telah diedarkan kepada pelanggan pada 14 Disember 2021
iii.   Mengedar surat pelawaan kursus kepada pelanggan/ peserta selewat-lewatnya 3 minggu sebelum tarikh kursusSemua surat diberi kepada peserta pelbagai kursus dalam tempoh tiga (3) minggu sebelum tarikh kursus.100%00Semua surat pelawaan bagi mengikuti program/kursus dibuat secara edaran manual, laman web dan eSPEK selewat-lewatnya 3 minggu sebelum tarikh kursus.
iv.   Memaklumkan peserta kursus mengenai pembatalan kursus selewatnya-lewatnya 1 (satu) minggu sebelum tarikh kursus   0 makluman pembatalan / penangguhan dilakukan dalam tempoh 1 minggu sebelum tarikh kursus.100%00Tiada pembatalan/penangguhan kursus bagi bulan Januari.
v.    Melaksanakan tidak kurang daripada 90% program latihan yang dirancang setiap tahun

4 buah kursus yang dirancang telah dapat dilaksanakan secara dalam talian.

 

 

100 %00Sebanyak 4 buah atau 100% kursus yang telah dirancang telah dapat dilaksanakan sebagaimana dirancang secara dalam talian.
vi.   Memastikan kursus tidak dirancang (ad-hoc) yang diadakan setiap tahun tidak melebihi 10% dari program latihan yang dirancang setiap tahun0 kursus tidak dirancang dilakukan sehingga 31 Januari 2022.0%00Tiada kursus tidak dirancang (Ad-hoc) dilaksanakan bagi bulan Januari 2022
Pengurusan Aduanvii.   Memberi maklum balas kepada setiap aduan dan pertanyaan dalam tempoh selewat-lewatnya (1) hari.0 aduan diterima.100%00Tiada aduan diterima secara e-mel, panggilan telefon dan juga melalui sosial media sepanjang bulan Januari 2022
Pembayaran Bilviii.  Menyelesaikan bil-bil bayaran selewat-lewatnya 14 hari18 bil/invois berjumlah RM12,185.31 telah diselesaikan dalam tempoh 14 hari.100%00%Sebanyak 18 bil/invois berjumlah RM12,185.31 telah diproses kurang dari 14 hari bagi bulan Januari 2022.
Perpustakaanix.     Menyediakan khidmat perpustakaan setiap hari bekerja mulai 8.30 pagi hingga 5.00 petang dan dilanjutkan sehingga pukul 7.00 malam bagi hari yang terdapat program kursus di kampus INSTUN.Dilakukan dan berterusan.100%00Perkhidmatan telah diberikan kepada seramai 334 orang. Selain itu, pada 6 Januari 2022, Hospital Kuala Lumpur telah mengadakan lawatan ke Perpustakaan INSTUN.
Skip to content