• Bahasa Melayu
 • English

peta hubungi maklumbalas faq
Search
Instun-logo

Prestasi Piagam Pelanggan Bagi Bulan Jun 2021

JUN 2021

Perkhidmatan

Janji

Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan

Melebihi Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan

 

 

 

Jumlah Perkhidmatan Bulan Jun 2021

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah Perkhidmatan Bulan Jan – Jun 2021

Jumlah

%

Jumlah

%

 

(Jumlah perkhidmatan disampaikan yang menepati tempoh/ standard yang ditetapkan)

 

(Peratus perkhidmatan disampaikan yang menepati tempoh/ standard yang ditetapkan)

 

(Jumlah perkhidmatan disampaikan yang melebihi tempoh/ standard yang ditetapkan)

 

(Peratus perkhidmatan disampaikan yang melebihi tempoh/ standard yang ditetapkan)

Pengurusan Latihani.     Membangun dan menambahbaik modul/ kurikulum kursus sekurang-kurangnya sekali  dalam setahun

Satu (1) Bengkel Pembangunan dan Penambahbaikan Modul INSTUN 2022 akan diadakan pada bulan Ogos 2021

100%00

Bagi tahun 2021, sebanyak 142 program latihan telah dirancang.
ii.    Mengedarkan Buku Program INSTUN kepada pelanggan sebelum 15 Disember pada setiap tahunSebanyak 500 Buku Program Latihan Sektor Tanah dan Ukur Negara akan diedarkan kepada pelanggan sebelum 15 Disember 2021100%00

Sekali setahun
iii.   Mengedar surat pelawaan kursus kepada pelanggan/ peserta selewat-lewatnya 3 minggu sebelum tarikh kursusSemua surat diberi kepada peserta pelbagai kursus dalam tempoh tiga (3) minggu sebelum tarikh kursus.100%00Semua surat pelawaan bagi mengikuti program/kursus dibuat secara edaran manual, laman web dan eSPEK selewat-lewatnya 3 minggu sebelum tarikh kursus.Semua surat pelawaan bagi mengikuti program/kursus dibuat secara edaran manual, laman web dan eSPEK selewat-lewatnya 3 minggu sebelum tarikh kursus.
iv.   Memaklumkan peserta kursus mengenai pembatalan kursus selewatnya-lewatnya 1 (satu) minggu sebelum tarikh kursus2 kursus  makluman pembatalan dilakukan dalam tempoh 1 minggu sebelum tarikh kursus.100%02

2 kursus  makluman pembatalan dilakukan dalam tempoh 1 minggu sebelum tarikh kursus:

 • 2 kursus BPPT

Sebanyak  40 kursus yang dibatalkan sepanjang bulan Jan-Jun 2021 dan pemakluman mengenai pembatalan telah dimaklumkan kepada peserta kursus selewat-lewatnya 1 minggu sebelum tarikh kursus.

 • 26 kursus BPPT
 • 12 kursus BUP
 • 3 kursus BTM
 • 1 kursus UMUM
v.    Melaksanakan tidak kurang daripada 90% program latihan yang dirancang setiap tahun

 14 kursus secara dalam talian telah dijalankan pada bulan Jun 2021 daripada  23 kursus yang dirancang.

 

100%

0

61%

14 kursus secara dalam talian yang dirancang telah dijalankan pada bulan Jun 2021:

 • 6 kursus BPPT
 • 6 kursus BUP
 • 1 kursus BTM
 • 1 kursus UMUM

Kursus secara dalam talian yang dijalankan sepanjang bulan Jan-Jun tahun 2021

 • 28 kursus BPPT
 • 39 kursus BUP
 • 3 kursus BTM
 • 1 kursus UMUM
vi.   Memastikan kursus tidak dirancang (ad-hoc) yang diadakan setiap tahun tidak melebihi 10% dari program latihan yang dirancang setiap tahun1 kursus tidak dirancang (Ad-hoc) dilaksanakan  pada bulan Jun  2021.0%14.3%

1 kursus tidak dirancang (Ad-hoc) dilaksanakan  pada bulan Jun 2021:

 • 1 kursus BUP

1 kursus tidak dirancang (Ad-hoc) dilaksanakan  pada bulan Jan- Jun 2021:

 • 0 kursus UMUM
 • 1 kursus BUP
 • 0 kursus BTM
 • 0 kursus UMUM
Pengurusan Aduanvii.   Memberi maklum balas kepada setiap aduan dan pertanyaan dalam tempoh selewat-lewatnya (1) hari.Tiada aduan diterima sepanjang Jun 2021100%00Tiada aduan diterima  sepanjang Jun 2021Tiada aduan diterima secara  e-mel, panggilan telefon dan juga melalui sosial media sepanjang bulan Jan-Jun 2021
Pembayaran Bilviii.  Menyelesaikan bil-bil bayaran selewat-lewatnya 14 hari

133 bil-bil diselesaikan dalam tempoh 14 hari pada bulan Jun 2021

100%00%Sebanyak 133 bil/invois berjumlah RM832,958.62 telah diproses kurang dari 14 hari bagi tempoh Jun 2021

Sebanyak 304 bil/invois berjumlah RM1,411,491.91 telah diproses kurang dari 14 hari bagi tempoh Jan-Jun 2021.

Perpustakaan

ix.     Menyediakan khidmat perpustakaan setiap hari bekerja mulai 8.30 pagi hingga 5.00 petang dan dilanjutkan sehingga pukul 6.00 petang (Mengikut waktu bertugas fleksi kakitangan Perpustakaan)

Dilakukan dan berterusan

.

100%

0

0

Pada Jun 2021 tiada statistik pengunjung dan peminjam dicatatkan pada bulan Jun 2021 disebabkan penutupan sepenuhnya Perpustakaan INSTUN berikutan arahan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) 3.0 Fasa 1 yang bermula pada 1 hingga 30 Jun 2021.

Sepanjang bulan Jan – Jun 2021 jumlah pinjaman adalah sebanyak 83 naskhah buku dan bilangan pengguna adalah seramai 2,531 orang.

Skip to content