• Bahasa Melayu
  • English

peta hubungi maklumbalas faq
Search
Instun-logo

Prestasi Piagam Pelanggan Bagi Bulan Mei 2023

Jenis Perkhidmatan

Janji/ Sasaran

Bahagian/ Seksyen Bertanggungjawab

Menepati Piagam Pelanggan

Melebihi Piagam Pelanggan

Catatan

Jumlah

%

Jumlah

%

(Menepati tempoh/standard yang ditetapkan)

Melebihi tempoh/ standard yang ditetapkan)

Pengurusan Latihani. Membangun dan menambahbaik modul/ kurikulum kursus sekurang-kurangnya sekali dalam setahunBahagian Penyelidikan Dan Pembangunan    Bengkel Pembangunan Dan Penambahbaikan Modul dicadang untuk diadakan pada bulan Julai 2023.
ii. Mengedarkan Buku Program INSTUN kepada pelanggan sebelum 15 Disember pada setiap tahunBahagian Penyelidikan Dan Pembangunan    

Sebanyak 200 naskah Buku Program Latihan Tahun 2023 telah diedarkan pada 9 Disember 2022.

Buku Program Latihan Tahun 2024 masih dalam perancangan.

iii. Mengedar surat pelawaan kursus kepada pelanggan/ peserta selewat-lewatnya 3 minggu sebelum tarikh kursus

Bahagian Pengurusan Dan Perundangan Tanah

Bahagian Ukur Dan Pemetaan

Bahagian Teknologi Maklumat

14100  

BPPT: 7

BUP: 5 kursus yang dijalankan termasuk 1 kursus yang sepatutnya pada bulan Ogos ditukar ke bulan Mei.

BTM: 2

iv. Memaklumkan peserta kursus mengenai pembatalan kursus selewatnya-lewatnya 1 minggu sebelum tarikh kursus

Bahagian Pengurusan Dan Perundangan Tanah

Bahagian Ukur Dan Pemetaan

Bahagian Teknologi Maklumat

4100  

BUP: Jumlah kursus sepatutnya 9 termasuk 1 kursus yang diawalkan ke bulan Mei, tetapi 4 daripadanya di pinda ke bulan lain yang mana;

1 diawalkan ke bulan Mac dan 3 ditunda ke bulan Jun, Julai dan Ogos.

v. Melaksanakan tidak kurang daripada 80% program latihan yang dirancang setiap tahun

Bahagian Pengurusan Dan Perundangan Tanah

Bahagian Ukur Dan Pemetaan

Bahagian Teknologi Maklumat

 

14 kursus dilaksana daripada 18

kursus dirancang

(77.78%)

 

77.84 daripada 1822.2

BPPT – 7 daripada 7 kursus yang dirancang

BUP – 5 daripada 9 kursus yang dirancang

BTM – 2 daripada 2 kursus yang dirancang

vi. Memastikan kursus tidak dirancang (ad-hoc) yang diadakan setiap tahun tidak melebihi 10% dari program latihan yang dirancang setiap tahun

Bahagian Pengurusan Dan Perundangan Tanah

Bahagian Ukur Dan Pemetaan

Bahagian Teknologi Maklumat

0    
Pengurusan Aduanvii. Memberi maklum balas kepada setiap aduan dan pertanyaan dalam tempoh selewat-lewatnya (1) hari

Seksyen Perhubungan Awam,

Bahagian Pentadbiran Dan Kewangan

    Tiada aduan diterima.
Pengurusan Kewanganviii.  Menyelesaikan bil-bil bayaran selewat-lewatnya 14 hari

Seksyen Kewangan,

Bahagian Pentadbiran Dan Kewangan

81 Bil

(RM230,095.66)

   

Jan – Mei:

462 bil (RM1,166,348.66)

Perkhidmatan Perpustakaanix. Menyediakan khidmat perpustakaan setiap hari bekerja mulai 8.30 pagi hingga 5.00 petang dan dilanjutkan sehingga pukul 7.00 malam bagi hari yang terdapat program kursus di kampus INSTUNSeksyen Perpustakaan, Bahagian Penyelidikan Dan Pembangunan5 program dan 724 orang pengguna   

Senarai program dalam bulan semasa:

i.          Senarai program dalam bulan semasa:

ii.          Program Sembang Tanah! pada 12 Mei 2023 dan 30 Mei 2023.

iii.          Program Jom Baca Bersama 10 Minit pada 18 Mei 2023.

iv.          Training of Koha Library Management System & DSpace Repository System pada 22 – 23 Mei 2023.

v.          Program Gaya Hidup Sihat @ Library pada 24 Mei 2023.

vi.          Program Jom Ngaji pada 26 Mei 2023.

Bahagian Pengurusan Dan Perundangan Tanah (BPPT)

Bahagian Ukur Dan Pemetaan (BUP)

Bahagian Teknologi Maklumat (BTM)

Bahagian Penyelidikan Dan Pembangunan (BPP)

Skip to content