• Bahasa Melayu
  • English

peta hubungi maklumbalas faq
Search
Instun-logo

Prestasi Piagam Pelanggan Sehingga 30 April 2020

April 2020

Perkhidmatan

Janji

Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan

Melebihi Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan

Jumlah Perkhidmatan

Jumlah

%

Jumlah

%

 

(Jumlah perkhidmatan disampaikan yang menepati tempoh/standard yang ditetapkan)

 

(Peratus perkhidmatan disampaikan yang menepati tempoh/standard yang ditetapkan)

 

(Jumlah perkhidmatan disampaikan yang melebihi tempoh/standard yang ditetapkan)

 

(Peratus perkhidmatan disampaikan yang melebihi tempoh/standard yang ditetapkan)

Pengurusan Latihan

i.     Membangun dan menambahbaik modul/ kurikulum kursus sekurang-kurangnya sekali  dalam setahun

Satu (1) bengkel modul telah diadakan pada 11-13 Julai 2019 untuk kursus-kursus latihan yang akan diadakan pada tahun 2020.

100%

0

0

Bagi tahun 2020, sebanyak 140 program latihan telah dirancang.

ii.    Mengedarkan Buku Program INSTUN kepada pelanggan sebelum 15 Disember pada setiap tahun

Sebanyak 200 Buku Program Latihan untuk tahun 2019 telah diedarkan kepada pelanggan pada 6 Disember 2019.

100%

0

0

1 kali

iii.   Mengedar surat pelawaan kursus kepada pelanggan/ peserta selewat-lewatnya 3 minggu sebelum tarikh kursus

Semua surat diberi kepada peserta pelbagai kursus dalam tempoh tiga (3) minggu sebelum tarikh kursus.

100%

0

0

Semua surat pelawaan bagi mengikuti program/kursus dibuat secara edaran manual, laman web dan eSPEK selewat-lewatnya 3 minggu sebelum tarikh kursus.

iv.   Memaklumkan peserta kursus mengenai pembatalan kursus selewatnya-lewatnya 1 (satu) minggu sebelum tarikh kursus

20 makluman pembatalan dilakukan dalam tempoh 1 minggu sebelum tarikh kursus.

100%

0

0

20 pembatalan / penangguhan telah dilakukan dalam tempoh 1 minggu sebelum tarikh kursus.

2 kursus TANGGUH daripada BPPT;

6 kursus TANGGUH daripada BUP;

5 kursus TANGGUH daripada BTM;

5 kursus BATAL daripada BPPT;

1 kursus BATAL daripada BTM

1 kursus BATAL daripada UMUM

v.    Melaksanakan tidak kurang daripada 90% program latihan yang dirancang setiap tahun

38 kursus yang dirancang hingga 30 April bagi tahun 2020.

 

 

100 %

0

0

38 kursus (sehingga 30 April 2020) daripada 140 kursus yang dirancang telah dijalankan.

20 kursus daripada BPPT;

12 kursus daripada BUP;

5 kursus daripada BTM; dan

1 kursus umum daripada Unit Integriti.

vi.   Memastikan kursus tidak dirancang (ad-hoc) yang diadakan setiap tahun tidak melebihi 10% dari program latihan yang dirancang setiap tahun

1 kursus tidak dirancang dilakukan sehingga 30 April 2020.

0%

0

0

1 kursus tidak dirancang dilakukan sehingga 30 April 2020.

1 kursus daripada BUP

Pengurusan Aduan

vii.   Memberi maklum balas kepada setiap aduan dan pertanyaan dalam tempoh selewat-lewatnya (1) hari.

  Tiada aduan diterima bagi bulan April 2020. 

100%

0

0

Tiada aduan diterima secara e-mel dan telah diselesaikan dalam tempoh 24 jam.

Pembayaran Bil

viii.  Menyelesaikan bil-bil bayaran selewat-lewatnya 14 hari

207 bil-bil diselesaikan dalam tempoh 14 hari.

100%

0

0%

Sebanyak 207 bil/invois berjumlah RM 575,922.89 telah diproses kurang dari 14 hari bagi tempoh Januari hingga Mac 2020.

Perpustakaan

ix.     Menyediakan khidmat perpustakaan setiap hari bekerja mulai 8.30 pagi hingga 5.30 petang dan dilanjutkan sehingga pukul 6.00 petang.

Dilakukan dan berterusan.

100%

0

0

Sebanyak 26  judul buku  telah dipinjam oleh peserta kursus sehingga  Mac 2020. Perputakaan INSTUN tidak beroperasi bermula paa 18 Mac sehingga 12 Mei 2020 kerana pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) akibat penularan Covid-19.

Skip to content