• Bahasa Melayu
  • English

PENGUMUMAN: MERUJUK KEPADA PELAN PEMULIHAN NEGARA (PPN) FASA KETIGA, WAKTU OPERASI : 8.00 PAGI - 5.00 PTG PELANGGAN INSTITUT TANAH DAN UKUR NEGARA (INSTUN) ADALAH DIMOHON UNTUK BERURUSAN SECARA DALAM TALIAN MELALUI NOMBOR-NOMBOR BERIKUT : 1. NOREHAN BINTI OMAR 0192041601 (PENGARAH) 2. MOHD RIDZUAN BIN MOHD MAHYUDIN 0135154543 (PENDAFTAR) 3. MUHAMMAD FIRDAUS BIN JAIS 0147322434 (KESELAMATAN) 4. ABDUL RASHID BIN OMAR 0196694245 (PERHUBUNGAN AWAM) 5. AHMAD KAMAL IHSAN BIN ANUAR 0132965607 (KEWANGAN) 6. ZULHASMI BIN MOHAMAD 0134219771 (KETUA BAHAGIAN PENGURUSAN DAN PERUNDANGAN TANAH) 7. ABDUL MALEK BIN ABDULLAH 0135998947 (UNIT LATIHAN PENGURUSAN DAN PERUNDANGAN TANAH) 8. GANESH BABU DEVAR A/L KUPPAN 0125125664 (KETUA BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN) 9. SR AHMAD AZMI BIN HASHIM 0124519871 (KETUA BAHAGIAN UKUR DAN PEMETAAN) 10. SR NOR MAHANI BINTI IBRAHIM 0136654787 (UNIT LATIHAN UKUR DAN PEMETAAN) 11. MURAD BIN ISA 0122639071 (KETUA BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT) 12. NORIZAN BINTI AMRAN 0162540655 (UNIT LATIHAN TEKNOLOGI MAKLUMAT)

Prestasi Piagam Pelanggan Sehingga 30 November 2020

November 2020 Perkhidmatan

Janji

Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan Melebihi Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan Jumlah Perkhidmatan
Jumlah % Jumlah %
  (Jumlah perkhidmatan disampaikan yang menepati tempoh/standard yang ditetapkan)   (Peratus perkhidmatan disampaikan yang menepati tempoh/standard yang ditetapkan)   (Jumlah perkhidmatan disampaikan yang melebihi tempoh/standard yang ditetapkan)   (Peratus perkhidmatan disampaikan yang melebihi tempoh/standard yang ditetapkan)
Pengurusan Latihan i.     Membangun dan menambah baik modul/ kurikulum kursus sekurang-kurangnya sekali  dalam setahun Satu (1) bengkel modul telah diadakan pada 25-27 Ogos 2020 untuk kursus-kursus latihan yang akan diadakan pada tahun 2021. 100% 0 0 Berdasarkan keputusan Mesyuarat JPL Bil. 1/2020, pelaksanaan Program Latihan INSTUN disemak semula berikutan penularan Pendemik Covid-19. Program Latihan INSTUN dibahagikan kepada dua (2) iaitu secara manual dan dalam talian. Sebanyak 140 program latihan secara manual telah dirancang pada awal tahun 2020. Manakala sebanyak 129 program latihan secara dalam talian telah dirancang bagi menggantikan sebahagian kursus yang telah dibatalkan disebabkan oleh penularan Pendemik Covid-19.
ii.    Mengedarkan Buku Program INSTUN kepada pelanggan sebelum 15 Disember pada setiap tahun Sebanyak 200 Buku Program Latihan untuk tahun 2019 telah diedarkan kepada pelanggan pada 6 Disember 2019. 100% 0 0 Satu (1) kali
iii.   Mengedar surat pelawaan kursus kepada pelanggan/ peserta selewat-lewatnya 3 minggu sebelum tarikh kursus Semua surat diberi kepada peserta pelbagai kursus dalam tempoh tiga (3) minggu sebelum tarikh kursus. 100% 0 0 Semua surat pelawaan bagi mengikuti program/kursus dibuat secara edaran manual, laman web dan eSPEK selewat-lewatnya 3 minggu sebelum tarikh kursus.
iv.   Memaklumkan peserta kursus mengenai pembatalan kursus selewatnya-lewatnya 1 (satu) minggu sebelum tarikh kursus Semua makluman pembatalan / penangguhan dilakukan dalam tempoh 1 minggu sebelum tarikh kursus. 100% 0 0 Kursus secara manual yang dibatalkan: ·        32 kursus BPPT ·        26 kursus BUP ·        25 kursus BTM ·        3 kursus UMUM Kursus secara manual yang ditangguhkan: ·        3 kursus BPPT ·        13 kursus BUP Kursus secara dalam talian yang ditangguhkan: ·        2 kursus BTM Kursus secara dalam talian yang dibatalkan: ·        7 kursus BPPT ·        9 kursus BTM ·        3 kursus UMUM
v.    Melaksanakan tidak kurang daripada 90% program latihan yang dirancang setiap tahun 43 kursus yang dirancang secara manual telah dilaksanakan pada suku 1 tahun 2020 iaitu dari bulan Januari sehingga April 2020. Manakala 1 kursus secara manual dijalankan pada bulan Julai 2020 dan 5 kursus secara manual dijalankan pada bulan September 2020 seterusnya 1 kursus secara manual dijalankan pada bulan Oktober 2020. Seterusnya, sebanyak 115 kursus yang dirancang secara dalam talian telah dilaksanakan sehingga 30 November 2020.     vi.   Memastikan kursus tidak dirancang (ad-hoc) yang diadakan setiap tahun tidak melebihi 10% daripada program latihan yang dirancang setiap tahun 100 % 0 0 44 kursus secara manual (sehingga 30 November 2020) daripada 140 kursus yang dirancang telah dijalankan seperti berikut: ·        20 kursus BPPT ·        19 kursus BUP ·        4 kursus BTM ·        1 kursus UMUM 115 kursus secara dalam talian (sehingga 30 November 2020) daripada 129 kursus yang telah dirancang telah dijalankan seperti berikut: ·        53 kursus BPPT ·        31 kursus BUP ·        28 kursus BTM ·        3 kursus UMUM
vi.   Memastikan kursus tidak dirancang (ad-hoc) yang diadakan setiap tahun tidak melebihi 10% daripada program latihan yang dirancang setiap tahun 2 kursus tidak dirancang dilakukan sehingga 30 November 2020. 0% 0 0 2 kursus tidak dirancang dilakukan sehingga 30 November 2020 secara manual. ·        1 kursus BPPT ·        1 kursus BUP
Pengurusan Aduan vii.   Memberi maklum balas kepada setiap aduan dan pertanyaan dalam tempoh selewat-lewatnya (1) hari. Tiada aduan diterima bagi bulan November 2020. 100% 0 0 Tiada aduan diterima secara e-mel dan telah diselesaikan dalam tempoh 24 jam.
Pembayaran Bil viii.  Menyelesaikan bil-bil bayaran selewat-lewatnya 14 hari 959 bil-bil diselesaikan dalam tempoh 14 hari. 100% 0 0% Sebanyak 959 bil/invois berjumlah RM6,059,292.21 telah diproses kurang dari 14 hari bagi tempoh Jan-Nov 2020.
Perpustakaan ix.     Menyediakan khidmat perpustakaan setiap hari bekerja mulai 8.30 pagi hingga 5.30 petang dan dilanjutkan sehingga pukul 6.00 petang. Dilakukan dan berterusan. 100% 0 0 Pada Januari hingga Ogos 2020 sebanyak 55 naskhah buku  telah dipinjam oleh peserta kursus, 103 oleh kakitangan INSTUN dan penggunaan mengakses internet seramai 158 orang. Bilangan pengguna adalah seramai 4,627 orang bg tempoh masa yang sama.
November 2020 Perkhidmatan
Skip to content