• Bahasa Melayu
  • English

peta hubungi maklumbalas faq
Search
Instun-logo

Prestasi Piagam Pelanggan Sehingga 31 Disember 2019

Disember 2019

Perkhidmatan

Janji

Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan

Melebihi Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan

Jumlah Perkhidmatan

Jumlah

%

Jumlah

%

 

(Jumlah perkhidmatan disampaikan yang menepati tempoh/standard yang ditetapkan)

 

(Peratus perkhidmatan disampaikan yang menepati tempoh/standard yang ditetapkan)

 

(Jumlah perkhidmatan disampaikan yang melebihi tempoh/standard yang ditetapkan)

 

(Peratus perkhidmatan disampaikan yang melebihi tempoh/standard yang ditetapkan)

Pengurusan Latihan

i.     Membangun dan menambahbaik modul/ kurikulum kursus sekurang-kurangnya sekali  dalam setahun

Satu (1) bengkel modul telah diadakan pada 5-7 Ogos 2019 untuk kursus-kursus latihan yang akan diadakan pada tahun 2020.

100%

0

0

Bagi tahun 2020, sebanyak 140 program latihan telah dirancang.

ii.    Mengedarkan Buku Program INSTUN kepada pelanggan sebelum 15 Disember pada setiap tahun

Sebanyak 200 Buku Program Latihan untuk tahun 2019 telah diedarkan kepada pelanggan pada 6 Disember 2019.

100%

0

0

1 kali

iii.   Mengedar surat pelawaan kursus kepada pelanggan/ peserta selewat-lewatnya 3 minggu sebelum tarikh kursus

Semua surat diberi kepada peserta pelbagai kursus dalam tempoh tiga (3) minggu sebelum tarikh kursus.

100%

0

0

Semua surat pelawaan bagi mengikuti program/kursus dibuat secara edaran manual, laman web dan eSPEK selewat-lewatnya 3 minggu sebelum tarikh kursus.

iv.   Memaklumkan peserta kursus mengenai pembatalan kursus selewatnya-lewatnya 1 (satu) minggu sebelum tarikh kursus

13 makluman pembatalan dilakukan dalam tempoh 1 minggu sebelum tarikh kursus.

100%

0

0

Makluman pembatalan / penangguhan telah dilakukan dalam tempoh 1 minggu sebelum tarikh kursus iaitu: –

7 kursus daripada BPPT:

Ø  1 kursus batal

Ø  6 kursus tangguh

4 kursus daripada BUP:

Ø  4 kursus tangguh

2 kursus daripada BTM:

Ø  1 kursus batal

Ø  1 kursus tangguh

v.    Melaksanakan tidak kurang daripada 90% program latihan yang dirancang setiap tahun

134 kursus yang dirancang hingga Disember bagi tahun 2019.

 

 

100 %

0

0

134 kursus (sehingga 31 Disember 2019) daripada 134 kursus yang dirancang telah dijalankan.

55 kursus daripada BPPT;

50 kursus daripada BUP;

25 kursus daripada BTM; dan

4 kursus umum daripada Unit Integriti.

vi.   Memastikan kursus tidak dirancang (ad-hoc) yang diadakan setiap tahun tidak melebihi 10% dari program latihan yang dirancang setiap tahun

Dua (2) kursus tidak dirancang dilakukan sepanjang tahun 2019.

0%

0

0

Tiada kursus tidak dirancang dilakukan dalam bulan Disember 2019.

Pengurusan Aduan

vii.   Memberi maklum balas kepada setiap aduan dan pertanyaan dalam tempoh selewat-lewatnya (1) hari.

  Tiada aduan diterima. 

100%

0

0

Tiada aduan diterima secara e-mel dan telah diselesaikan dalam tempoh 24 jam.

Pembayaran Bil

viii.  Menyelesaikan bil-bil bayaran selewat-lewatnya 14 hari

1,440 bil-bil diselesaikan dalam tempoh 14 hari.

100%

0

0%

Sebanyak 1,440 bil/invois berjumlah RM4,359,287.76 telah diproses kurang dari 14 hari bagi tempoh Jan-Dis 2019.

Perpustakaan

ix.     Menyediakan khidmat perpustakaan setiap hari bekerja mulai 8.30 pagi hingga 5.30 petang dan dilanjutkan sehingga pukul 6.00 petang.

Dilakukan dan berterusan.

100%

0

0

Sebanyak 34 judul buku  telah dipinjam oleh peserta kursus (Jan-Apr 2019). Perpustakaan masih ditutup untuk proses penyusunan semula selepas kerja-kerja naiktaraf sehingga 6 Januari 2019.

Skip to content