• Bahasa Melayu
  • English

peta hubungi maklumbalas faq
Search
Instun-logo

PRESTASI PIAGAM PELANGGAN SEHINGGA 31 JANUARI 2024

Jenis Perkhidmatan

Janji/ Sasaran

Bahagian/ Seksyen Bertanggungjawab

Menepati Piagam Pelanggan

Melebihi Piagam Pelanggan

Catatan

Jumlah

%

Jumlah

%

(Menepati tempoh/standard yang ditetapkan)

Melebihi tempoh/ standard yang ditetapkan)

Pengurusan Latihani. Membangun dan menambah baik modul/ kurikulum kursus sekurang-kurangnya sekali dalam setahunBahagian Penyelidikan Dan Pembangunan    Sesi Pemukiman Pembangunan Dan Penambahbaikan Modul Sektor Tanah Dan Ukur Negara 2024 dicadang untuk diadakan dalam bulan Julai.

ii. Mengedarkan Buku Program INSTUN kepada pelanggan sebelum 15 Disember pada setiap tahun

 

 

Bahagian Penyelidikan Dan Pembangunan    Sebanyak 250 naskah Buku Program Latihan Tahun 2024 telah mula diedarkan pada 11 Disember 2023. Perancangan pembangunan Buku Program Latihan Tahun 2025 akan dimulakan.

iii. Mengedar surat pelawaan kursus kepada pelanggan/ peserta selewat-lewatnya 3 minggu sebelum tarikh kursus

 

Bahagian Pengurusan Dan Perundangan Tanah

 

Bahagian Ukur Dan Pemetaan

 

Bahagian Teknologi Maklumat

11100  

BPPT – 6

 

BUP – 5

 

BTM – 0

 

iv. Memaklumkan peserta kursus mengenai pembatalan kursus selewatnya-lewatnya 1 minggu sebelum tarikh kursus

Bahagian Pengurusan Dan Perundangan Tanah

 

Bahagian Ukur Dan Pemetaan

 

Bahagian Teknologi Maklumat

1100  

BPPT – 0

 

BUP – UK01/24 diawalkan kepada bulan Jan

UKE01/24 ditunda kepada bulan Feb

 

BTM – 0

 

v. Melaksanakan tidak kurang daripada 80% program latihan yang dirancang setiap tahun

 

 

Bahagian Pengurusan Dan Perundangan Tanah

 

Bahagian Ukur Dan Pemetaan

 

Bahagian Teknologi Maklumat

 

11 daripada 11 kursus yang dirancang telah dilaksanakan

 

100

 

 

BPPT – 6 daripada 6 kursus yang dirancang

BUP – 5 daripada 5 kursus yang dirancang

BTM – 0 daripada 0 kursus yang dirancang

 

vi. Memastikan kursus tidak dirancang (ad-hoc) yang diadakan setiap tahun tidak melebihi 10% dari program latihan yang dirancang setiap tahun

 

 

Bahagian Pengurusan Dan Perundangan Tanah

 

Bahagian Ukur Dan Pemetaan

 

Bahagian Teknologi Maklumat

0 0 

BPPT – 0

 

BUP – 0

 

BTM – 0

Pengurusan Aduanvii. Memberi maklum balas kepada setiap aduan dan pertanyaan dalam tempoh selewat-lewatnya (1) hari

Seksyen Perhubungan Awam,

Bahagian Pentadbiran Dan Kewangan

    Tiada aduan.
Pengurusan Kewanganviii.  Menyelesaikan bil-bil bayaran selewat-lewatnya 14 hari

Seksyen Kewangan,

Bahagian Pentadbiran Dan Kewangan

30 bil

(RM6,453.66)

100  

Jan:

30 bil

(RM6,453.66)

Perkhidmatan Perpustakaanix. Menyediakan khidmat perpustakaan setiap hari bekerja mulai 8.30 pagi hingga 5.00 petang dan dilanjutkan sehingga pukul 7.00 malam bagi hari yang terdapat program kursus di kampus INSTUNSeksyen Perpustakaan & Penerbitan, Bahagian Penyelidikan Dan Pembangunan

 2 program

 

671 pengunjung

 

32 penyertaan

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senarai program dalam bulan semasa:

  1. Jom Sihat @ INSTUN

pada 17 dan 31 Januari 2024

Skip to content