• Bahasa Melayu
  • English

peta hubungi maklumbalas faq
Search
Instun-logo

Prestasi Piagam Pelanggan Sehingga 31 Oktober 2023

Jenis Perkhidmatan

Janji/ Sasaran

Bahagian/ Seksyen Bertanggungjawab

Menepati Piagam Pelanggan

Melebihi Piagam Pelanggan

Catatan

Jumlah

%

Jumlah

%

(Menepati tempoh/standard yang ditetapkan)

Melebihi tempoh/ standard yang ditetapkan)

Pengurusan Latihan

i. Membangun dan menambahbaik modul/ kurikulum kursus sekurang-kurangnya sekali dalam setahun

 

 

Bahagian Penyelidikan Dan Pembangunan1100  Sesi Pemukiman Pembangunan Dan Penambahbaikan Modul Sektor Tanah Dan Ukur Negara telah diadakan pada 31 Julai hingga 2 Ogos.

ii. Mengedarkan Buku Program INSTUN kepada pelanggan sebelum 15 Disember pada setiap tahun

 

 

 

 

Bahagian Penyelidikan Dan Pembangunan    

Sebanyak 200 naskah Buku Program Latihan Tahun 2023 telah diedarkan pada 9 Disember 2022.

Buku Program Latihan Tahun 2024 dalam peringkat akhir untuk persediaan bagi percetakan.

iii. Mengedar surat pelawaan kursus kepada pelanggan/ peserta selewat-lewatnya 3 minggu sebelum tarikh kursus

 

Bahagian Pengurusan Dan Perundangan Tanah

 

Bahagian Ukur Dan Pemetaan

 

Bahagian Teknologi Maklumat

11100  

BPPT – 3

BUP – 8

BTM – 0

 

iv. Memaklumkan peserta kursus mengenai pembatalan kursus selewatnya-lewatnya 1 minggu sebelum tarikh kursus

Bahagian Pengurusan Dan Perundangan Tanah

 

Bahagian Ukur Dan Pemetaan

 

Bahagian Teknologi Maklumat

2100  

BPPT – 2

BUP – 0

BTM – 0

 

v. Melaksanakan tidak kurang daripada 80% program latihan yang dirancang setiap tahun

 

 

Bahagian Pengurusan Dan Perundangan Tanah

 

Bahagian Ukur Dan Pemetaan

 

Bahagian Teknologi Maklumat

 

11 kursus dilaksanakan daripada 8

kursus dirancang

(137.50%)

 

100

2 kursus tidak dilaksanakan daripada 8

kursus dirancang

(25%)

 

BPPT – 3 daripada 5 kursus yang dirancang

BUP – 8 daripada 3 kursus yang dirancang

BTM – 0

 

vi. Memastikan kursus tidak dirancang (ad-hoc) yang diadakan setiap tahun tidak melebihi 10% dari program latihan yang dirancang setiap tahun

 

 

Bahagian Pengurusan Dan Perundangan Tanah

 

Bahagian Ukur Dan Pemetaan

 

Bahagian Teknologi Maklumat

1   BUP – 1
Pengurusan Aduanvii. Memberi maklum balas kepada setiap aduan dan pertanyaan dalam tempoh selewat-lewatnya (1) hari

Seksyen Perhubungan Awam,

Bahagian Pentadbiran Dan Kewangan

    Tiada aduan.
Pengurusan Kewanganviii.  Menyelesaikan bil-bil bayaran selewat-lewatnya 14 hari

Seksyen Kewangan,

Bahagian Pentadbiran Dan Kewangan

193 bil

(RM1,524,330.17)

10000

Jan – Oktober:

1,173 bil

(RM4,367,808.69)

Perkhidmatan Perpustakaan

ix. Menyediakan khidmat perpustakaan setiap hari bekerja mulai 8.30 pagi hingga 5.00 petang dan dilanjutkan sehingga pukul 7.00 malam bagi hari yang terdapat program kursus di kampus INSTUN

 

Seksyen Perpustakaan & Penerbitan, Bahagian Penyelidikan Dan Pembangunan

 3 program

 

374 pengunjung

 

159 penyertaan

   

Senarai program dalam bulan semasa:

  1. Sambutan Bulan Bahasa. Bual Bicara: Betulkan yang biasa.
  2. Resensi buku
  3. Jom Sihat

 

 

Skip to content