• Bahasa Melayu
  • English

peta hubungi maklumbalas faq
Instun-logo

TM02/18: Kursus Penghasilan Montaj Bil.1

 

AKTIVITI : Kursus Penghasilan Montaj Menggunakan Microsoft Powerpoint 2016 Bil.1

TARIKH : 6 hingga 9 Februari 2018

TEMPAT : Pusat Kecemerlangan Multimedia, INSTUN

PENGLIBATAN : 33 orang peserta

RINGKASAN PROGRAM:

Kursus yang dihadiri seramai 33 orang peserta terdiri daripada pegawai-pegawai dari pelbagai jabatan. Objektif kursus ini bertujuan untuk memberi pengetahuan dan kemahiran penggunaan Microsoft PowerPoint dalam menghasilkan montaj. Metodologi yang digunakan dalam kursus ini adalah syarahan, perbincangan, latihamal, eLearning dan projek berkumpulan.

tm02 1

tm02 2

tm02 3

tm02 4

tm02 5

Skip to content