• Bahasa Melayu
  • English

peta hubungi maklumbalas faq
Search
Instun-logo

Prestasi Piagam Pelanggan Bagi Bulan Mac 2023

Jenis Perkhidmatan

Janji/ Sasaran

Bahagian/ Seksyen Bertanggungjawab

Menepati Piagam Pelanggan

Melebihi Piagam Pelanggan

Catatan

Jumlah

%

Jumlah

%

(Menepati tempoh/standard yang ditetapkan)

Melebihi tempoh/ standard yang ditetapkan)

Pengurusan Latihani. Membangun dan menambahbaik modul/ kurikulum kursus sekurang-kurangnya sekali dalam setahunBahagian Penyelidikan Dan Pembangunan    Bengkel Pembangunan Dan Penambahbaikan Modul dicadang untuk diadakan pada bulan Julai 2023.
ii. Mengedarkan Buku Program INSTUN kepada pelanggan sebelum 15 Disember pada setiap tahunBahagian Penyelidikan Dan Pembangunan    

Sebanyak 200 naskah Buku Program Latihan Tahun 2023 telah diedarkan pada 9 Disember 2022.

Buku Program Latihan Tahun 2024 masih dalam perancangan.

iii. Mengedar surat pelawaan kursus kepada pelanggan/ peserta selewat-lewatnya 3 minggu sebelum tarikh kursus

Bahagian Pengurusan Dan Perundangan Tanah

Bahagian Ukur Dan Pemetaan

Bahagian Teknologi Maklumat

111000 

BPPT – 5

BUP – 5

BTM – 1

iv. Memaklumkan peserta kursus mengenai pembatalan kursus selewatnya-lewatnya 1 minggu sebelum tarikh kursus

Bahagian Pengurusan Dan Perundangan Tanah

Bahagian Ukur Dan Pemetaan

Bahagian Teknologi Maklumat

21000 

BPPT – 1

BTM – 1

v. Melaksanakan tidak kurang daripada 80% program latihan yang dirancang setiap tahun

Bahagian Pengurusan Dan Perundangan Tanah

Bahagian Ukur Dan Pemetaan

Bahagian Teknologi Maklumat

 

12 daripada 12 kursus yang dirancang (100%)1000 

BPPT – 5 daripada 6 kursus yang dirancang

 

BUP – 6 daripada 5 kursus yang dirancang (Kursus Persediaan Amalan Ukur Kadaster yang sepatutnya diadakan pada 16–18 Mei 2023 telah diawalkan ke 7-9 Mac 2023)

 

BTM – 1 daripada 1 kursus yang dirancang

vi. Memastikan kursus tidak dirancang (ad-hoc) yang diadakan setiap tahun tidak melebihi 10% dari program latihan yang dirancang setiap tahun

Bahagian Pengurusan Dan Perundangan Tanah

Bahagian Ukur Dan Pemetaan

Bahagian Teknologi Maklumat

0 0  
Pengurusan Aduanvii. Memberi maklum balas kepada setiap aduan dan pertanyaan dalam tempoh selewat-lewatnya (1) hari

Seksyen Perhubungan Awam,

Bahagian Pentadbiran Dan Kewangan

    Tiada aduan diterima.
Pengurusan Kewanganviii.  Menyelesaikan bil-bil bayaran selewat-lewatnya 14 hari

Seksyen Kewangan,

Bahagian Pentadbiran Dan Kewangan

118 Bil (RM347,033.78)100  

Jan – Mac:

175 bil (RM616,844.81)

Perkhidmatan Perpustakaanix. Menyediakan khidmat perpustakaan setiap hari bekerja mulai 8.30 pagi hingga 5.00 petang dan dilanjutkan sehingga pukul 7.00 malam bagi hari yang terdapat program kursus di kampus INSTUNSeksyen Perpustakaan, Bahagian Penyelidikan Dan Pembangunan5 program dan 965 orang pengguna   

1.     Program Gaya Hidup Sihat @Library pada 01 Mac 2023, 08 Mac 2023 dan 22 Mac 2023.

 

2.     Program Jom Ngaji pada 9 Mac 2023.

 

3.     Program Tadarus al-Quran pada 28 Mac 2023 dan 30 Mac 2023.

 

4.     Program Sembang Tanah pada 17 Mac 2023.

 

5.     Program Bicara Ukur pada 29 Mac 2023.

Skip to content