• Bahasa Melayu
  • English

peta hubungi maklumbalas faq
Instun-logo

Prestasi Piagam Pelanggan Bagi Bulan Ogos 2022

OGOS 2022

Perkhidmatan

Janji

Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan

Melebihi Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan

Jumlah Perkhidmatan

Jumlah

%

Jumlah

%

 

(Jumlah perkhidmatan disampaikan yang menepati tempoh/standard yang ditetapkan)

 

(Peratus perkhidmatan disampaikan yang menepati tempoh/standard yang ditetapkan)

 

(Jumlah perkhidmatan disampaikan yang melebihi tempoh/standard yang ditetapkan)

 

(Peratus perkhidmatan disampaikan yang melebihi tempoh/standard yang ditetapkan)

Pengurusan Latihani.     Membangun dan menambahbaik modul/ kurikulum kursus sekurang-kurangnya sekali dalam setahun110000Sesi Pemukiman Modul Latihan Sektor Tanah & Ukur telah diadakan pada 27-29 Julai 2022 di Hotel Eastin, KL untuk menyelaras program latihan INSTUN tahun 2023. Penyelarasan program latihan INSTUN tahun 2022 telah dibuat secara online.
ii.    Mengedarkan Buku Program INSTUN kepada pelanggan sebelum 15 Disember pada setiap tahun0000

Draf pertama Buku Program Latihan tahun 2023 telah dibentangkan dalam Mesyuarat Verifikasi yang telah diadakan pada 16 Ogos 2022.

Buku Program Latihan tahun 2022 sebanyak 215 naskah telah diedarkan pada            14 Disember 2021.

iii.   Mengedar surat pelawaan kursus kepada pelanggan/ peserta selewat-lewatnya 3 minggu sebelum tarikh kursus2910000

29

  •  7 (BUP)
  • 4 (BTM)
  • 18 (BPPT)
iv.   Memaklumkan peserta kursus mengenai pembatalan kursus selewatnya-lewatnya 1 (satu) minggu sebelum tarikh kursus210000

2

  • 1 (BTM)
  • 1 (BPPT)

 

v.    Melaksanakan tidak kurang daripada 80% program latihan yang dirancang setiap tahun

29 daripada 3485.294 daripada 3414.70

29

  • 7 drpd 7 (BUP)
  • 4 drpd 5 (BTM)
  • 18 drpd 22 (BPPT)
vi.   Memastikan kursus tidak dirancang (ad-hoc) yang diadakan setiap tahun tidak melebihi 10% dari program latihan yang dirancang setiap tahun00000
Pengurusan Aduanvii.   Memberi maklum balas kepada setiap aduan dan pertanyaan dalam tempoh selewat-lewatnya (1) hari

 

0

000

 

 

 

Tiada Aduan

Pembayaran Bilviii.  Menyelesaikan bil-bil bayaran selewat-lewatnya 14 hari154 Bil dan RM426,544.2410000

Jan – Ogos:

865 Bil dan RM2,433,344.48

Perpustakaanix.     Menyediakan khidmat perpustakaan setiap hari bekerja mulai 8.30 pagi hingga 5.00 petang dan dilanjutkan sehingga pukul 7.00 malam bagi hari yang terdapat program kursus di kampus INSTUN

5 program

(Bilangan pegguna adalah seramai 1,192 orang)

 

10000

‘1) Persiapan Bengkel Penulisan pada 9 Ogos 2022.

2) Bengkel Penulisan pada 10-11 Ogos 2022.       

3) Lawatan  pegawai kanan dari Perpustakaan Negara Malaysia. 4) Progrm Pengajian Fardhu Ain pada 19 Ogos 2022. 5) Rehearsel MTCP pada 29 Ogos 2022. 

 

Sebanyak 12 naskhah buku telah dipinjam oleh kakitangan INSTUN pada bulan Ogos 2022.

 

Skip to content