• Bahasa Melayu
  • English

peta hubungi maklumbalas faq
Search
Instun-logo

Prestasi Piagam Pelanggan Sehingga 31 Januari 2018

JANUARI 2018

Perkhidmatan

Janji

Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan

Melebihi Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan

Jumlah Perkhidmatan

Jumlah

(Jumlah perkhidmatan disampaikan yang menepati tempoh/standard yang ditetapkan)

%

(Peratus perkhidmatan disampaikan yang menepati tempoh/standard yang ditetapkan)

Jumlah

(Jumlah perkhidmatan disampaikan yang melebihi tempoh/standard yang ditetapkan)

Peratus

(Peratus perkhidmatan disampaikan yang melebihi tempoh/standard yang ditetapkan)

Pengurusan Latihan

i.     Membangun dan menambahbaik modul/ kurikulum kursus sekurang-kurangnya sekali  dalam setahun

Satu (1) bengkel modul telah diadakan pada 12-14 Julai 2017 untuk kursus-kursus latihan yang akan diadakan pada tahun 2018.

100%

0

0

Bagi tahun 2018, sebanyak 131 program latihan telah dirancang.

ii.    Mengedarkan Buku Program INSTUN kepada pelanggan sebelum 15 Disember pada setiap tahun

Sebanyak 500 Buku Program Latihan untuk tahun 2018 telah diedarkan kepada pelanggan pada 6 Disember 2017.

100%

0

0

 

iii.   Mengedar surat pelawaan kursus kepada pelanggan/ peserta selewat-lewatnya 3 minggu sebelum tarikh kursus

Tiada surat diberi kepada peserta pelbagai kursus dalam tempoh tiga (3) minggu sebelum tarikh kursus.

100%

0

0

Tiada surat pelawaan bagi mengikuti program/kursus dibuat secara edaran manual, laman web dan eSPEK selewat-lewatnya 3 minggu sebelum tarikh kursus

iv.   Memaklumkan peserta kursus mengenai pembatalan kursus selewatnya-lewatnya 1 (satu) minggu sebelum tarikh kursus

Tiada makluman pembatalan dilakukan dalam tempoh 1 minggu sebelum tarikh kursus.

100%

0

0

Tiada kursus dimaklumkan pembatalannya kurang 1 minggu sebelum tarikh kursus.

v.    Melaksanakan tidak kurang daripada 90% program latihan yang dirancang setiap tahun

131 kursus yang dirancang hingga Disember bagi tahun 2018

87.5%

0

0

7 daripada 8 kursus yang  dirancang telah dijalankan sehingga 31 Januari 2018

vi.   Memastikan kursus tidak dirancang (ad-hoc) yang diadakan setiap tahun tidak melebihi 10% dari program latihan yang dirancang setiap tahun

Tiada kursus tidak dirancang dilakukan.

100%

0

0

Tiada kursus tidak dirancang dilakukan.

Pengurusan Aduan

vii.   Memberi maklum balas kepada setiap aduan dan pertanyaan dalam tempoh selewat-lewatnya (1) hari

  1 aduan diterima sehingga 31 Januari 2018

100%

0

0

1 aduan diterima secara emel dan telah diselesaikan dalam tempoh 24 jam.

Pembayaran Bil

viii.    Menyelesaikan bil-bil bayaran selewat-lewatnya 14 hari

Semua bil-bil diselesaikan dalam tempoh 14 hari.

100%

0

0

Sebanyakbil/invois berjumlah RM500 telah diproses kurang dari 14 hari.

Perpustakaan

ix.     Menyediakan khidmat perpustakaan setiap hari bekerja mulai 8.30 pagi hingga 5.30 petang dan dilanjutkan sehingga pukul 7.00 malam (sekiranya ada permintaan daripada peserta kursus)

Dilakukan dan berterusan.

100%

0

0

Sebanyak 5 judul buku  telah dipinjam oleh peserta kursus.

Skip to content