• Bahasa Melayu
  • English

peta hubungi maklumbalas faq
Search
Instun-logo

INSTUN DI PERSADA ANTARABANGSA: PROFIL & PROSPEK

Siti Asma’ Mohd Rosdi@Mohd Rodhi Jabatan Pengurusan Perniagaan & Keusahawanan, Fakulti Pengurusan dan Ekonomi, Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak D.R   Kata Kunci: INSTUN, profil, prospek, tadbir urus institusi, pengantarabangsaan   Abstrak Institut Tanah dan Ukur Negara (INSTUN) adalah Institut Latihan Awam (ILA) di Malaysia yang menawarkan kursus dan latihan berkaitan tadbir […]

ANALISIS TAHAP PENGETAHUAN AM DI KALANGAN KAKITANGAN DI INSTITUT TANAH DAN UKUR NEGARA (INSTUN)

Azfaizan Ahmad Sarkawi Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan, Institut Tanah dan Ukur Negara, 35950 Behrang Ulu, Perak D.R   Riduan Kateno Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan, Institut Tanah dan Ukur Negara, 35950 Behrang Ulu, Perak D.R     Kata Kunci: Pengetahuan am, INSTUN, tahap pengetahuan, sumbangan kepada industrI   Abstrak Kajian ini bertujuan untuk menilai tahap pengetahuan […]

BIRO PENGADUAN AWAM (BPA) NEGERI SABAH: KESEDARAN ORANG AWAM MENGENAI PERKHIDMATAN BPA DI UTC SABAH

Liyana ‘Izzati Aris Bahagian Penyelidikan & Pembangunan (R&D), Institut Tanah dan Ukur Negara (INSTUN), 35950 Behrang Ulu, Perak D.R   Kata Kunci: Kesedaran pelanggan, kualiti perkhidmatan awam, perkhidmatan pelanggan, agensi kerajaan, UTC Sabah   Abstrak Pusat Transformasi Bandar (UTC) merupakan satu mekanisme inovasi yang diusahakan oleh pihak kerajaan dalam menyediakan medium lokasi setempat bagi pelbagai […]

FACTORS CONTRIBUTE TO FAKE NEWS SPREADING IN MALAYSIA: A CASE STUDY AMONG PTD CADET

Muhammad Haziq Syuwari Mahazir Bahagian Pentadbiran & Perundangan Tanah, Institut Tanah dan Ukur Negara (INSTUN), 35950 Behrang Ulu, Perak   Keywords: SNS, fake news, media literacy, SPSS   Abstract Misleading information and news circulating in Social Networking Sites (SNS) such as Facebook, Instagram and Twitter have led to an increasing trend of ‘fake news’. This […]

AKTA PENGAMBILAN TANAH 1960 (AKTA 486) – KESILAPAN BAYARAN PAMPASAN

Akta Pengambilan Tanah 1960 (Akta 486) – Kesilapan Bayaran Pampasan   Jaiya Abu Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan, 50678 Kuala Lumpur   Kata Kunci: Akta Pengambilan Tanah, Pentadbir Tanah, kesilapan bayaran, wang awam, perkhidmatan awam   Abstrak Akta Pengambilan Tanah 1960 (APT) [Akta 486] adalah undang-undang Malaysia yang digubal bagi maksud mengambil tanah […]

KOMPETENSI PENJAWAT AWAM DI MALAYSIA DALAM BIDANG TANAH, UKUR DAN PEMETAAN: PERANAN INSTUN

NOTA PENASIHAT Kompetensi Penjawat Awam di Malaysia dalam Bidang Tanah, Ukur Dan Pemetaan: Peranan INSTUN Norehan Haji Omar   ARTIKEL   Akta Pengambilan Tanah 1960 (Akta 486) – Kesilapan Bayaran Pampasan Jaiya Abu   Pembangunan Sistem Pangkalan Maklumat GIS Bagi Pengurusan Data Tanah Wakaf di Negeri Kedah Darul Aman Sr Siti Arifah Abdul Kader, Sr […]

Skip to content